За потребите на АД ЕЛЕМ – Електрани на Македонија , во склоп на годишниот ремонт на термоелектраната РЕК Осломеј извршено е внатрешно чистење пепел од канали со вакум пумпа (ADR  Vakumpress 900m3/h), Чистење таваница и болјер од насобрана пепел, во количина од 350 тони, со пневматска пумпа и специјално Vakumpress возило; Чистење Над таваница , трегери околу котел, параводи и канали од насобрана пепел, во количина од 150 тони,  Чистење цевки од кондензатор, испитување на заптивност со водена пумпа од 700 бари.

Придобивки

01

Работите се извршени во определениот период и на сигурен начин

02

Целиот отпад е згрижен во согласност со постоечките законски регулативи

Назад на референтна листа