Ind-eko

Ind-eko
ЕКО-ТЕАМ

ЕКО-ТЕАМ д.о.о. преставува македонска фирма за сите видови индустриски чистења, постапување со индустриски отпад и пружање на останати услуги во сферата на заштита на животната средина.

Повеќе
Систем за управување со квалитет и животна средина
Со цел подобрување на квалитетот на своите услуги и зголемена заштита на животната средина друштвото ЕКО-ТЕАМ д.о.о. воведе интегриран систем за управување со квалитет и животна средина. Повеќе
ЕКО-ТЕАМ д.о.о.

Перо наков бб (во кругот на МЗТ)
1000 Скопје
Тел.   +389 22 581 407
Факс: +389 22 581 409
емаил: info@eko-team.net
www.eko-team.net

ДЕЈНОСТИ