Новости

Сите новости

Наши клиенти

Благодарение на нашата посветеност, долгогодишна работа и големо искуство во решавање на проблеми во сите области на индустриска екологија и заштита на животната средина, имаме можност да работиме на големи и значајни проекти. Ова се некои од клиентите кои ни укажаа доверба и со кои постигнавме долгорочна соработка и взаемно почитување.

Сертификати