Компанијата ЕКО-ТЕАМ д.о.о во склопот на индустриските чистења нуди и чистење на топлински изменувачи.

Чистење на изменувачите се извршува со автоматизирана опрема со која се олеснува и убрзува процесот на чистење што овозможува поголема безбедност при изведување на работите.

За таа цел нудиме:

  • Автоматско чистење под висок притисок на вертикални и хоризонтални снопови на топлинските изменувачи со употреба на пумпа со капацитет од 1500-2500 bara;
  • Чистење под висок притисок на хоризонтални цевки од изменувачи и ладилници;
  • Автоматско чистење под висок притисок на надворешни површини на топлински измненувачи (отстранување на тврдокорни наслаги на кокс, полимери и сл.)