Kompania EKO-TEAM sh.p.k. ofron edhe pastrimin e shkëmbyesve të ngrohjes në fushën e pastrimit industrial.

Pastrimi i këmbyesve kryhet me pajisje automatike, e cila lehtëson dhe përshpejton procesin e pastrimit, i cili siguron më shumë siguri në performimin e punës. .

Për këtë qëllim ne ofrojmë:

  • Pastrim automatik nën presion të lartë të paketave vertikale dhe horizontale të këmbyesve të ngrohjes duke përdorur një pompë me një kapacitet prej 1500-2500 bar;
  • Pastrim i presionit të lartë të gypave horizontalë nga shkëmbyesit e nxehtësisë dhe ftohësit;
  • Pastrim automatik me presion të lartë në sipërfaqet e jashtme të këmbyesve të nxehtësisë (mënjanim i fundërrinave të ashpra të koksit, polimere, etj)