INFO

NA DËRGONI NJË MESAZH

Kjo fushë është e detyrueshme.

Shënoni e-mail adresë valide.

Kjo fushë është e detyrueshme.

Shënoni e-mail adresë valide.

Kjo fushë është e detyrueshme.

Shënoni e-mail adresë valide.

Ky formular grumbullon të dhënat tuaja, se si mundet ekipi ynë për mbështetje të lidh kontakt me ju. Kontrolloni politikën tonë të privatësisë që të kuptoni se si i mbrojmë dhe menaxhojmë të dhënat tuaja.

Kjo fushë është e detyrueshme.

Shënoni e-mail adresë valide.

TË DHËNA RRETH KOMPANISË

Selia: Rr. Pero Nakov pn, 1000 Shkup
NUA: 6371698;

IBAN: MK07210063716980125 NLB Tutunska Banka;
SWIFT: TUTNMK22

Certifikata