disa fjalë rreth kompanisë sonë

EKO-TEAM është një kompani private dinamike që ka fituar eksperienca të çmuara në të gjitha fushat e ekologjisë industriale dhe mbrojtjes së mjedisit gjatë viteve të fundit dhe është bërë një faktor i njohur në zgjidhjen e të gjitha problemeve të rëndësishme mjedisore në Maqedoni.

EKO-TEAM është një kompani shërbimi që përdor pajisjet e saj moderne dhe metodat dhe procedurat moderne teknologjike në fushën e menaxhimit të mbeturinave dhe mbrojtjen e mjedisit. EKO-TEAM posedon fleksibilitetin e nevojshëm për të kuptuar dhe zgjidhur problemet dhe nevojat e klientëve të saj.

EKO-TEAM ka punëtorë të kualifikuar dhe me përvojë, të cilët në bashkëpunim me profesionistë të njohur nga të gjitha profilet, zgjidhin detyrat më komplekse që kërkojnë qasje të pazakonta dhe kreativitet.

Klientët tanë

Falë përkushtimit tonë, puna shumëvjeçare dhe përvoja e madhe në zgjidhjen e problemeve në të gjitha fushat e ekologjisë industriale dhe mbrojtja e mjedisit, kemi mundësi që të punojmë në projekte të mëdha domethënëse. Këto janë disa nga klientët që na japin besueshmëri dhe me të cilat kemi arritur një bashkëpunim dhe respekt të ndërsjellë.

Certifikata