Ky projekt ka qenë pjesë e “Hulumtimit përgatitës për Projektin rreth përmirësimit të kanalizimit të Liqenit të Ohrit – Maqedonisë” themeluar nga Agjencia ndërkombëtare e Japonisë ( JICA Survey ).

Këto aktivitete janë kryer:
  • Depërtim hidrodinamik dhe pastrim i rrjetit sekondar në qytetin e Ohrit dhe Strugës me gjatësi totale prej 3.434,75 m me një automjet dhe pajisje speciale
  • Depërtim hidrodinamik dhe pastrim i sistemit kolektor me automjet dhe pajisje speciale me presion të lartë në qytetin e Ohrit dhe Strugës me gjatësi totale prej 7.301,27 m
  • CCTV video inspektim i rrjetit të kanalizimit me gjatësi totale prej 10 .736,02 m
  • Përgatitje e dokumentacionit të shkruar dhe video në mbështetje me standardin ЕN 13508-2 për CCTV video inspektimin e kryer.

Përfitime

01

Janë paraparë arsyet e mundshme për krijimin e një rrjedhe të paidentifikuar të ujërave të zeza, me qëllim që të përmirësohet funksionimi i sistemit të kanalizimit në komunat Ohër dhe Strugë, duke përfshirë edhe trajtimin e ujërave të zeza dhe shërbimet k

02

Të gjitha punët janë kryer për një periudhë shumë të shkurtër kohore në mbështetje me kërkesat e klientit.

Prapa te lista e referencave