Për nevojat e rafinerisë së naftës OKTA, pastrimi i rezervuarëve për mazut, naftë të papërpunuar, karburantet e avionëve, naftë dhe benzinë deri në pastërtinë gas-free:

  • Ekstraktim mekanik nga përzierja e: fundërrinës, ndryshkut, rërës, llumit dhe grimcave të tjera të ngurta me një makinë me efikasitet të lartë të transportit Vakumpress, dhe transportim deri në vendin e duhur.
  • Pastrim kimik dhe me ujë i kuvertës dhe linjat e hyrjes – daljes, platformës rrotulluese, këmbëzave, prodhimit, gramafon, këmbët, pipëzave të ujit (nën pikën) dhe tapave të gomës nga çatia e lundrueshme deri te pastërtia gas – free

Përfitime

01

Janë përmbushur kërkesat e klientit në drejtim të standardeve teknologjike dhe mbrojtjes së mjedisit

02

Janë pastruar rezervuare në madhësi prej 30 000 м3

03

Të gjitha punës janë kryer për një periudhë shumë të shkurtër kohore në mbështetje me kërkesat e klientit

Prapa te lista e referencave