Kompania EKO-TEAM sh.p.k. klientëve të saj u ofron shërbimin e gjetjes të sendeve të humbura në ujë te sistemet e ujësjellësit dhe sistemet teknologjike, si dhe performim të shpejtë dhe cilësor të punimeve riparuese me metoda dhe pa gërmim.

Të gjitha ekzaminimet dhe punimet e restaurimit i kryejmë me kuadrot tona profesionale dhe me zbatimin e pajisjeve më moderne.

Automjeti për ekzaminim ëhtë i pajisur me këto vegla:

  • Kolektor
  • Makinë për ngarkim trupash me
  • presion
  • Geofon
  • Matës me ultra zë të rrjedhës
  • Vegla për gjetjen e metaleve dhe
  • jometaleve në tubacione
  • dhe pajisje tjera të specializuara.

Ekipi ynë që është i përbërë nga inxhinierë të autorizuar me një përvojë shumëvjeçare në punë specialistike dhe të riparimit, përgatit Elaborate dhe Projekte për restaurimin e sistemeve të ujësjellësit dhe kanalizimit me përdorimin e teknologjisë bashkëkohore dhe materialeve për restaurim që garantojnë një restaurim të shpejtë dhe cilësor, më saktë një kursim të madh për porositësin e punimeve.