Menaxhimi i mbeturinave është një problem dhe shpenzim i madh për çdo kompani moderne të ngarkuar me sfidën e konkurrencës së tregut në operacionet e saj.

Legjislacioni gjithëpërfshirës dhe i rreptë është shpesh një problem i dukshëm i pashërueshëm dhe ngarkon më tej anën financiare të biznesit tuaj.

EKO-TEAM sh.p.k është kompania kryesore e Maqedonisë për mbledhjen dhe përkujdesin e mbetjeve të rrezikshme dhe jo të rrezikshme dhe për të zgjidhur nevojat tuaja ne kemi zhvilluar një shërbim grumbullimi dhe përkujdesje të mbeturinave.

Me përdorimin e pajisjeve speciale dhe paketimit, ne jemi në gjendje të marrim në mënyrë të sigurt të gjitha llojet e mbeturinave të rrezikshme dhe jo të rrezikshme nga vendi juaj dhe t'i përmbahemi të gjitha detyrimeve ligjore për të siguruar kujdesin përfundimtar të mbeturinave. Në këtë mënyrë, ne zgjidhim shqetësimet tuaja në lidhje me mbeturinat dhe ju lejojmë të përqendroheni në biznesin tuaj bazë dhe të zvogëloni shpenzimet operative.

PËR JU KRYEJMË GRUMBULLIM, TRANSPORTIM DHE PËRKUJDESJE TË KËTYRE LLOJEVE TË MBETURINAVE
 • Vajrat motorike të mbeturinave dhe vajrat ushqimore,
 • Ujërat e vajosur,
 • Emulsione mbeturinash,
 • Mbeturina të ngurta të vajosura,
 • Filtra mbeturinash,
 • Pëlhura mbeturinash të vajosura,
 • Antifriz mbeturinash,
 • Tretje mbeturinash,
 • Ngjyra dhe verniqe mbeturinash,
 • Tretje mbeturinash,
 • Kimikate organike dhe joorganike të mbeturinave,
 • Mbeturina farmaceutike,
 • Mbeturina që përmbajnë azbest,
 • Dhe të gjitha llojet tjera të mbeturinave organike dhe atyre joorganike dhe mbeturinave të lëngshme.

Për kryerjen e veprimtarisë për menaxhim me mbeturina EKO – TEAM sh.p.k. posedon këto patenta:

 • Patentë për grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave të rrezikshme (lëshuar nga Ministria për mbrojtjen e mjedisit dhe planifikimit hapësinor)
 • Patentë për kryerjen e veprimtarisë për grumbullimin dhe trajtimin e mbeturinave (lëshuar nga Ministria për mbrojtjen e mjedisit dhe planifikim hapësinor)
 • Patentë për kryerjen e veprimtarisë grumbullim dhe transport të mbeturinave komunale dhe atyre jo të rrezikshme (lëshuar nga Minishtria për mbrojtjen e mjedisit dhe planifikimit hapësinor),
 • Patentë për kryerjen e veprimtarisë tregtim me mbeturina jo të rrezikshme (lëshuar nga Ministria për mbrojtjen e mjedisit dhe planifikimit hapësinor),