PolyFlex™ iPolyFold™ paraqesin zgjidhje ideale close-fit  për restaurim të tubave të distribucionit të ujësjellësit. Mbështjellësi nga polieteni izolon rrjedhën e ujit nga muret e tubave të vjetër dhe kështu eliminohet korrozioni i harxhuar.

Me zbatimin e PolyFlex™ iPolyFold™ sistemeve, mbështjellësi PE – 100 vjen deri te një kontakt radial me pjesën e brendshme të tubave ekzistues. Mbështjellësi nga polieteni i vendosur në tubin ekzistues me aplikimin e procedurave tona speciale për instalim është afatgjatë dhe ngjitet në pjesën e brendshme të tubit ekzistues.

Për dallim nga metodat tjera të riparimit, që shfaqin hapësira më të mëdha unazore mes mbështjellësit të brendshëm dhe tubit të vjetër, zgjidhja jonë redukton kapacitetin e rrjedhës.

ZBATIMIT
  • Ujësjellës (ujë të pijshëm)
  • Ujësjellës (ujë teknologjik)
  • Tubacione teknologjike
KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
  • Materiali: PE-HD,
  • Diametri: DN100 – DN500,
  • Presioni: <10 bar,
  • Fusha e riparimit nga një dritare: 1000 m.