EKO-TEAM sh.p.k.  si lider në fushën e restaurimit të tubacioneve pa gërmim realizoi teknologjinë për rehabilitimin e gypave me presionit dhe pa gërmim.

Pjesa më e madhe e infrastrukturës së ujit të pijshëm dhe tubacioneve nën presion kanë kaluar prej kohësh qëndrueshmërinë e tyre dhe nevojiten rehabilitime urgjente. Zëvendësimi i plotë i tubacionit me ndihmën e gërmimeve tradicionale është e gjatë dhe e pakëndshme për trafikun, njerëzit dhe mjedisin

Megjithatë, këto probleme mund të shmangen lehtësisht duke përdorur zgjidhje jo-shkatërruese për rehabilitimin e tubave. Këto metoda janë veçanërisht të përshtatshme për zonat urbane, zonat e vjetra të qytetit, rrugët dhe impiantet industriale dhe janë të zbatueshme për të gjitha format dhe materialet për tubacionet e dëmtuara.

Riparimet  kryhen nga ekspertë të specializuar me pajisjet më moderne për këtë lloj riparimi dhe ne riparojmë materialin e riparimit (liner) në uzinën tonë. Ne u ofrojmë klientëve tanë disa metoda për riparimin e tubave me presion në varësi të nevojave operacionale.

AVANTAZHE
 • Pa zgjidhjen e marrëdhënieve pronësore-juridike,
 • Instalim i shpejtë,
 • Ndërprerje minimale e procesit të punës dhe ndikimit në mjedis,
 • Mundësia për largimin e shumë seksioneve të gjata me një lëvizje,
 • Nuk ekziston rreziku i dëmtimit të infrastrukturës përreth dhe nëntokësore (ujë, energji elektrike, gaz, kabllo optike etj)
 • Të përshtatshme për rehabilitimin e tubacioneve të ujit të asbestit-çimentos,
 • Rrit kapacitetin e rrjedhjes së tubacioneve ekzistuese,
 • Mënjanon  korrozionin,
 • Ngurtësi të madhe,
 • Kthen vetitë mekanike dhe ngarkesat statike të tubacioneve ekzistuese,
 • Redukton  ndjeshëm kohën për përgatitjen e projektit