EKO-TEAM sh.p.k. si lider i tregut në fushën e rehabilitimit të tubacioneve pa gërmim zbatoi teknologjinë për mënjanimin  e tubacioneve të gravitetit pa gërmim.

Këto metoda janë veçanërisht të përshtatshme për zonat urbane, zonat metropolitane të vjetra, rrugët dhe impiantet industriale.

Restaurimi kryhet nga ekspertë të specializuar me pajisjet më moderne për këtë lloj riparimi dhe materiali i restaurimit (liner) që është prodhuar në uzinën tonë.

Avantazhet e metodës për riparimin e tubacioneve të gravitetit pa gërmim:
 • Instalim i shpejtë,
 • Një zgjidhje ekonomike,
 • Ndërprerje minimale e procesit të punës dhe ndikimit në mjedis,
 • Jetëgjatësia minimale e shërbimit të tubave është 50 vjet,
 • Nuk ekziston rreziku i dëmtimit të infrastrukturës përreth dhe nëntokësore (ujë, energji elektrike, gaz, kabllo optike etj)
 • Rrit kapacitetin e rrjedhjes së tubacionit ekzistues,
 • Ai zbatohet për të gjitha llojet e materialeve në gypat ekzistues,
 • Procesi i rehabilitimit nuk pengon funksionimin e rregullt të sistemit të kanalizimeve,
 • Parandalon penetrimin e rrënjëve në tubacion,
 • Mënjanim i plotë e infiltrimit dhe pėrshkueshmėrisjes në tubat ekzistuese,
 • Rezistencë e madhe kimike dhe e temperaturës e materialeve të ndërtuara,
 • Ai i kthen vetitë mekanike dhe kapacitetet statike (strukturore) të tubacioneve ekzistuese,
 • Kjo redukton ndjeshëm kohën për përgatitjen e projektit.