ЕКО-ТЕАМ д.о.о како лидер на пазарот во подрачјето на санација на цевководи без ископување ја имплементираше и технологијата за санирање на гравитациски цевководи без ископување.

Овие методи особено се погодни за урбаните средини, старите градски подрачја, патиштата и индустриските погони.

Санирањето го изведуваат специјализирани експерти со најсовремена опрема за овој вид на санација, а материјалот за санација (линер) го произведуваме во нашиот погон.

Предности на методата за санација на гравитациски цевководи без ископување
 • Брзо вградување,
 • Економично решение,
 • Минимално нарушување на работниот процес и влијание врз животната средина,
 • Минимален век на траење на цевките е 50 години,
 • Не постои опасност од оштетување на околната подземна и надземна инфраструктура (вода, струја, плин, оптички кабли и сл.),
 • Го зголемува капацитетот на проток на постоечкиот цевковод,
 • Се применува на сите видови на материјали на постоечките цевки,
 • Процесот на санација не го попречува редовното работење на канализацискиот систем,
 • Спречува продирање на корени во цевководот,
 • Потполно отстранување на инфилтрација и пропустливост во постоечките цевки,
 • Голема хемиска и температурна отпорност на вградените материјали,
 • Ги враќа механичките својства и статичките ( структурни) капацитети на постоечките цевководи,
 • Значајно го смалува времето за подготовка на проктот.